Privacyverklaring

BootsmaDesign respecteert uw privacy
BootsmaDesign respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Persoonsgegevens website
Het gebruik van persoonsgegevens voor de website is om de persoon, het bedrijf of organisatie te ‘duiden’ en de bezoekers van de website in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van het werk wat BootsmaDesign voor de vermelde persoon, bedrijf of organisatie heeft verricht. Hiervoor is het voldoende dat slechts naam persoon, bedrijf of organisatie en een foto van werk worden gebruikt. (gebruik = verzamelen, verwerken, opslaan en weergeven van de gegevens).

Google Analytics-cookies
Onze website maakt gebruik van tracking cookies van Google Analytics o.a. om bezoekersstatistieken bij te houden. BootsmaDesign gebruikt deze statistieken om haar website continu te verbeteren en u van relevante informatie te kunnen voorzien.

BootsmaDesign gebruikt Google Analytics op haar website om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen (het aantal bezoekers op onze site), verkeersbronnen (waar komen de bezoekers van onze site vandaan) en paginaweergaves (hoe vaak en hoe lang wordt een pagina op onze site door bezoekers bezocht). Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door BootsmaDesign. Bootsma Design heeft daarom een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. BootsmaDesign krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. BootsmaDesign heeft daartoe namelijk geen toestemming aan Google gegeven. BootsmaDesign maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Wilt u geen Google Analytics-cookies accepteren, dan kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert (zie hieronder).

Cookies accepteren of weigeren
U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen.

Mocht u nog vragen hebben over de Privacy Policy van BootsmaDesign, dan verzoeken wij u vriendelijk een e-mail sturen naar: info@bootsmadesign.nl . Wij helpen u graag.

BootsmaDesign
Juni 2018