Pathologie Friesland

Pathologie Friesland verricht de klinisch pathologische diagnostiek voor huisartsen en verpleeghuisartsen in de regio en voor de vijf Friese ziekenhuizen.

merkadvies, positionering
concept/ontwerp/ opmaak en uitvoering van diverse communicatiedragers 

2010- 2014
Opdrachtgever: Pathologie Friesland


bekijk achtergrondfoto