Diensten

Bij elke klantvraag kijken we opnieuw wat nodig is om een sterke identiteit te ontwikkelen. Hiernaast staan werkvormen die we in kunnen zetten tijdens het proces: merkanalyse, design en merkwaardensessie.

Merkanalyse

Een visuele analyse van merk, markt, concurrent en organisatie met de daarbij horende conclusies. De bevindingen zijn de basis voor een identiteitsdiscussie. Het resultaat is een compact en hanteerbaar visueel overzicht van markt, concurrentie en organisatie met daaraan gekoppeld bevindingen en conclusies.

Design

BootsmaDesign onderscheidt zich door helder en oorspronkelijk design, wat volledig afgestemd is op het doel en de uniciteit van de opdrachtgever. We vertalen de merkwereld door naar alle verschijningsvormen (communicatiedragers) door het ontwerp van onder andere: namen, beeldmerk/logo, huisstijl, correspondentiereeksen, formulieren, brochures, folders, posters, uitnodigingen, magazines, signing, displays, interieur, voertuigbestickering en website.

Merkwaardensessie

Een inspirerende manier om de identiteit en de uniciteit van de organisatie te (her)ontdekken. Elk bedrijf is uniek, maar waar zit nu juist die uniciteit? Tijdens de merkwaardensessie maken de onderliggende subwaarden de merkwaarden van de organisatie helder. De sessie geeft inzicht in de identiteit en intenties van mensen en organisaties en vergroot het draagvlak in de organisatie.

 

De merkwaardensessie is in te zetten voor uiteenlopende doeleinden als (merk)strategieontwikkeling, (her)positionering trajecten, identiteitsontwikkeling en internal branding.


bekijk achtergrondfoto