Pathologie Friesland

Pathologie Friesland verricht de klinisch pathologische diagnostiek voor huisartsen en verpleeghuisartsen in de regio en voor de vijf Friese ziekenhuizen.

merkadvies, positionering
concept/ontwerp/ opmaak en uitvoering van diverse communicatiedragers

2010
Opdrachtgever: Pathologie Friesland


bekijk achtergrondfoto